Mätmodell för effekter

Publicerad

Ett måttband

I vårt arbete är det viktigt att vi gör och prioriterar rätt saker för att vara varsamma med våra gemensamma resurser och inte uppfinna hjulet i onödan. Vi är i slutskedet med att ta fram en mätmodell för samtliga utvecklings-, innovations- och digitaliseringsinsatser.

Mätmodellen möjliggör en enkel och tydlig uppföljning och säkerställer att de positiva effekter som kommer fram återanvänds till nytta för medborgare och medarbetare. Vi kommer att mäta det vi slutar göra, det vi förädlar och det vi automatiserar samt den frigjorda tid våra insatser resulterar i.

Modellen kommer därför fungera som en kompass för att möjliggöra enklare och smartare prioriteringar.