Strategisk superkraft förstärker HUB – Jenny Sparby som avdelningschef för strateg-HUB

Publicerad

Mall för nyhetsbild

För många av oss är Jenny ett välbekant ansikte inom kommunens HR-avdelning. Men sedan den 1 juni axlar Jenny en ny roll inom Värmdö som chef i HUB för de strateger som stöttar våra verksamheter i vårt gemensamma arbete för ett smartare Värmdö.

Hennes erfarenheter i kombination med strategisk förmåga och drivkraft att göra skillnad för våra invånare ger oss en superkraft. Med Jenny vid strateg-rodret kan vi ännu mer växla upp arbetet, fortsatt utveckla stöd och struktur samt inte minst, bli ett än bättre stöd för hela kommunens utvecklingsarbete.

Varmt välkommen till HUB Jenny!