Teknik för säkerhet, självständighet och trygghet på Djuröhemmet

Publicerad

En robot skakar hand med en senior

På Djuröhemmet görs nu försök med så kallad IR-baserat trygghetskamera med artificiell intelligens (AI). Genom kamerans inbyggda bildanalys larmas personalen vid avvikelser i rörelsemönster eller ljud hos de boende.

Enklare tillsyn ger tryggare nattsömn

De effekter vi har sett är att vi enklare kan göra tillsyn nattetid utan att behöva störa eller väcka någon som sover. De ger en trygghet både för våra boende och för vår personal att vi kontinuerligt har koll på om någon reser sig, lämnar sängen, inte återvänder till sängen eller ropar. Då kan vi snabbt vara på plats och hjälpa till. Vi vet också från motsvarande satsningar i andra kommuner att nattsömnen förbättras vilket minskar behov av läkemedel och risk för skador vid fall ur sängen.

Läs mer om arbetet och lösningen i Vårt Värmdö