Vår robot Alex/Alexandra sparar redan tid

Publicerad

Två söta robotar, illustration

I vårt dagliga arbete lägger vi olika mycket tid på olika saker, det allra mesta vi gör är värdeskapande och bidrar till att fullgöra vårt uppdrag som kommun. Men det finns också tid som ibland inte är värdeskapande och som kan användas på annat sätt.

Vi kan frigöra tid på olika sätt, ett av dessa är att automatisera arbetsmoment. Att automatisera innebär att vi byter bort den mänskliga handen i enklare och repetitiva moment i vår handläggning till en robot som sköter dessa saker.

Kommunen har därför startat roboten Alex/Alexandra. Som invånare och företagare märker du inte av om det är roboten som tar hand om ditt ärende. Men har du under de senaste månaderna exempelvis beställt slamtömning eller felanmält din sophantering, då är det Alex/Alexandra som har hjälpt dig med detta.

Med de automatiseringar som nu finns på plats räknar vi med att frigöra cirka 1400 timmar per år och fler timmar kommer det bli ju fler saker roboten kan ta hand om. Den frigjorda tiden ägnar vi åt att till exempel bli snabbare i vår handläggning, ge extra stöd till de som behöver den personliga kontakten för sitt ärende eller något annat som förbättrar och effektiviserar vårt arbete.