Hur gör vi?

Utifrån målet att skapa stolta och nöjda medborgare genom motiverade och sunda medarbetare och klara de kommande utmaningarna kommer vi att arbeta med flera områden.

Våra fokusområden

Vårt smartare Värmdö 2025 inriktas mot fyra områden:

  • Medborgare och företagare
  • Verksamhet och medarbetare
  • Förutsättningar och stöd
  • Grundläggande infrastruktur

Ett område riktar sig mot våra medborgare och företagare, hur deras kontakt med och tjänster från kommunen kan bli smartare, ett annat område fokuserar på att förenkla och förbättra för våra medarbetare och i vår verksamhet, övriga insatser riktas in mot att förbättra och effektivisera våra bakomliggande verktyg, system, infrastruktur och uppföljningsmetoder.

Det är viktigt för oss att säkerställa att de effekter vi skapar återinvesteras och ger möjlighet till ytterligare förbättringar för att hushålla med våra resurser.

Extraordinärt resultat (EOR)

Kommunen arbetar med en central utvecklingsmodell kallad EOR (Extraordinärt resultat), vars syfte är att driva på utveckling mot stora målsättningar genom stegvis förändring.

Mer information om EOR-modellen

Vi har bara börjat!

Vi är i uppstartsfasen så det kan dröja innan du som kommuninvånare märker av vårt arbete. Lite som när vi bygger ett nytt bostadsområde, markarbeten och infrastruktur måste komma på plats innan vi bygger klart husen och flyttar in. Men det innebär inte att vi inte jobbar på, för det gör vi!