EOR- Extraordinärt resultat

EOR (en förkortning för extraordinärt resultat) är en central utvecklingsmodell i Värmdö kommun. I korthet innebär den att konstatera ett nuläge, rita upp ett önskat framtida läge och därefter bakåtplanera för att veta vad man behöver göra och när, i syfte att stegvis ta sig fram mot det stora slutmålet.

Arbetet är transparent och öppet genom att samtliga inblandade ska kunna tar del av varandras underlag, ge feedback och ställa frågor.

Visualisering i kvadranter

EOR-modellen utgår från fyra olika faktorer, som visualiseras i kvadranter i en så kallad "fyrfältare". Frågan som man ställer sig är - hur ser det ut i verksamheten när det kommer till dessa fyra faktorer och hur skulle vi vilja att det såg ut?

  • Produktion
  • Kompetens
  • Driv (motivation)
  • Kultur

I systematiken ingår att dra en röd tråd och se ett samband mellan de olika faktorerna, med utgångspunkt från produktion. Med andra ord, om man gör en förändring i produktion, hur påverkar det i sin tur kompetensläget och vad kan sedan göras för att få önskad rörelse i samtliga kvadranter?

Tids- och agerandeplan

När kvadranterna fyllts i för nuläget och för det önskade, framtida läget görs en tids- och agerandeplan med delmål som beskriver hur förflyttningen mot det nya ska ske. Vad behöver hända och när?

Som i de flesta förändringsarbeten är inte alltid "hur-et" klart och tydligt när arbetet påbörjas. Verksamheterna ges möjlighet att och våga testa sig fram tillsammans med de medarbetare och kollegor som är direkt berörda av förändringen.

Testandet görs systematiskt genom att även följa upp effekten av olika ageranden. Blev resultatet det förväntade? Om inte, vad behöver göras annorlunda nästa gång?

Film om EOR-modellen

Thumbnail för film

Podcast om EOR-modellen

I Smartare Värmdös egna podcast, avsnitt 9, finns ett särskilt temaavsnitt om EOR-modellen i praktiken.

Till webbsidan för Smartare Värmdö-podden