Vad är ett Smartare Värmdö?

Nu kraftsamlar vi kommunens innovations-, digitaliserings- och utvecklingsinsatser för att skapa bästa möjliga värde för varje skattekrona.

Det gör vi genom att arbeta smartare, investera smartare och nyttja våra egna och våra medborgares förmågor smartare. Genom denna satsning kommer vi kunna frigöra resurser och framtidssäkra kommunen.

Därför investerar kommunen i Vårt Smartare Värmdö, en satsning som har som målsättning att skapa stolta och nöjda medborgare genom motiverade och sunda medarbetare. I arbetet kommer vi effektivt balansera mellan vår vardagliga verksamhet och arbetet mot vår framtida utveckling.

För att kunna genomföra de insatser som krävs för att nå målen behöver kommunens samtliga verksamheter gemensamt förflyttas, vi skapar ett nytt sätt att vara kommun. Resan är minst lika viktig som målet eftersom lärande, utveckling, innovation och kontinuerliga förbättringar blir en naturlig del av kommunens arbete.