Varför ett Smartare Värmdö?

I takt med att vi blir fler äldre och färre i arbetsför ålder, och därmed får mindre skatteintäkter till Värmdö kommun måste vi tänka nytt.

Färre måste kunna göra mer för fler utan att tumma på servicen till dig som kommuninvånare och företagare. Vi måste hitta sätt att få ut bästa möjliga värde för varje skattekrona. Därför satsar vi på att utveckla kommunen till Vårt Smartare Värmdö, tillsammans!