Vi är Smartare Värmdö!

Vi tänker nytt. I takt med att fler blir äldre och färre är i arbetsför ålder, minskar skatteintäkterna till Värmdö kommun.

Det kräver att jag som anställd i det daglig arbetet är ett Smartare Värmdö – att vi tillsammans skapar mesta möjliga värde för dem vi är till för.

För invånaren, företagaren och föreningslivet.

Dennis Forsgren

Dennis

Samordnare, Kommunledningskontoret

Initiativet Automatisering av rutinarbeten

Anna

Strateg, HUB

Initiativen Digital Post och Ett samlat inloggat läge

Dhiya & Andreas

IT-administratörer Utbildningskontoret

Initiativet Måltidsersättningsappen

Frida

Enhetschef, Ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning- och arbetslivskontoret

Initiativet Utveckling av en e-tjänst för försörjningsstöd

Helena

Behandlingsassistent Beroendeenheten, Individ- och familjeomsorgskontoret

Initiativet Smarta digitala stöd

Nedim

GIS-ingenjör Kart- och GIS-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Initiativet med drönare

Linn

GIS-ingenjör Kart- och GIS-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Initiativet Digitalisering av detaljplaner

Pierre

Projektledare, Samhällsbyggnadskontoret

Initiativet Extra ordinära möten

Lisa

Undersköterska på Djuröhemmet, Vård- och omsorgskontoret

Initiativet Minskning av fallolyckor med hjälp av AI-teknik

Jenny

Enhetschef, HR-avdelningen, Kommunledningskontoret

Initiativet Effektivare arbetssätt