Dhiya Kamal Hassan och Andreas Hasselmark

IT-administratörer Utbildningskontoret
Initiativet Måltidsersättningsappen

Måltidsersättningsappen – lika enkel som smart!

Vilken var er utmaning?

Utmaningen var att det saknades en digital lösning för att registrera när personalen äter lunch i skolan. I stället användes papperslistor som de anställda kryssade i. Listorna lästes sedan in manuellt av ekonomiansvariga, som dessutom räknade samman de totala kostnaderna för varje person. En uppgift som tog alldeles för lång tid i förhållande till vad det var värt.

Hur kom ni fram till en lösning och hur ser den ut?

Vi förde samtal med ekonomiansvariga, för att undersöka om en digital lösning med en måltidsersättningsapp var något de hade behov av och vilken information som de behövde. Sedan skapade vi appen, där personalen själva väljer vilken måltidstyp de har ätit, till exempel frukost, lunch med barnen, lunch utan barnen eller mellanmål. Personalen verifierade sig enkelt med hjälp av en RFID-bricka eller en QR-kod.

Systemet sammanställer sedan alla måltider som registreras under månaden i en lista, vilken automatiskt skickas till de ekonomiansvariga. Målet med systemet är att rapporten ska skickas direkt in i lönesystemet - för att ekonomiansvariga på så sätt även ska slippa arbetet med ett manuellt löneavdrag per anställd. Den delen är fortfarande under utveckling.

Vilket blev resultatet?

Vi fick ett väldigt gott resultat, med en driftsäker digital lösning som har uppfyllt våra förväntningar. Personalen har snabbt kunnat ta det till sig den, då måltidsersättningsappen är lätt att förstå och användarvänlig.

Vilka värden har ni skapat?

I full skala kommer vi spara upp emot en veckas arbetstid per större skola och Värmdös lärare kan äta på Värmdös alla skolor utan krångel. Lika enkelt som smart!

Tillbaka till "Vi är Smartare Värmdö!"