Helena Ternström

Behandlingsassistent Beroendeenheten, Individ- och familjeomsorgskontoret

Initiativet Smarta digitala stöd

Vilken var er utmaning?

Med hjälp av smarta digitala stöd för kommuninvånare med missbruksproblematik ville vi uppnå en ökad tillgänglighet och möjlighet till intensivare öppenvård på Beroendemottagningen. Utmaningen var att frigöra tid för behandlarna till utbildning och implementering av det nya digitala stödet.

Hur kom ni fram till en lösning och hur ser den ut?

Vi frigjorde tid för att kunna testa det digitala stödet tillsammans med kommuninvånare som valdes ut av ansvarig behandlare. Arbetet följdes upp av behandlare, handläggare och utvecklingsledare. När vi såg att det fungerade och gav effekt fick fler behandlare och kommuninvånare testa det digitala stödet.

Vilket blev resultatet?

Resultatet blev framför allt en ökad tillgänglighet och större stöd för våra kommuninvånare. Dessutom såg vi att våra digitala lösningar skapade en bibehållen motivationen över tid, som samtidigt gav en ökad delaktighet hos kommuninvånare.

Vilka värden har ni skapat?

Våra nya smarta digitala stöd har sparat våra kommuninvånare och oss 120 HVB-dygn och 60 dagar externöppenvård. Vi har kunnat frigöra 100 timmar arbetstid och kommunen har sparat 265 000 kronor, allt på bara ett år.

Tillbaka till "Vi är Smartare Värmdö!"