Linn Nordlund

Planarkitekt Kart- och GIS-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Initiativet Digitalisering av detaljplaner

Förenklad bygglovsprocess sparar 300 timmar per år

Vilken var er utmaning?

Kart- och GIS-avdelningen fick uppdraget att digitalisera de äldre detaljplanerna. Förutom Kart- och GIS har framför allt Bygg- och miljöavdelningen och Planavdelningen nytta av de digitala detaljplanerna. Tanken är också att de ska tillgängliggöras för allmänheten, så att medborgarna enkelt ska hitta information om vad som gäller för deras fastighet eller i deras område.

Även om detaljplaneprocessen från och med 2022 är helt digital har Värmdö kommun ändå cirka 500 gällande detaljplaner i fysisk form. För att få ut nyttan av digitala detaljplaner räcker det inte med att alla nya planer är digitala, vi måste även jobba med de äldre.

Detaljplaner i pappersform gör det dessutom omöjligt att få en överblick över områden och försvårar för fastighetsägare och byggherrar, eftersom det blir en stor osäkerhet vad som gäller på fastigheten när information finns på olika ställen och tolkningen av den kan skiljas åt.

Hur kom ni fram till en lösning och hur ser den ut?

Trots den uppenbara nyttan med digitala detaljplaner är det få kommuner i Sverige som har försökt sig på att digitalisera äldre detaljplaner - det innebar att det inte fanns mycket vägledning. Även om vi skulle få utveckla många processer och rutiner på egen hand upplevde vi att det var värt att satsa på förr, eftersom vinsterna i frigjord tid och medborgarservice är stora och långsiktiga.

Från de kommuner som ändå digitaliserat sina äldre detaljplaner fick vi erfarenheten att noggrannhet är av största vikt - om underlaget inte går att lita på, vem vill då använda det?

Även om vi fick en viss vägledning från Boverket var det en stor utmaning med alla tolkningsfrågor som uppstod. En referensgrupp skapades med personer med kompetens inom detaljplanering, bygglovshandläggning och geografiska informationssystem för att hantera svåra frågor. Att vara en av de första kommunerna som genomför ett sådant här projekt innebär många utmaningar. Men vi såg att digitalisering av de äldre detaljplanerna var essentiellt för att framtidssäkra kommunen. Genom konsekventa tolkningar, gedigen dokumentation och hjälp från sakkunniga tog vi oss an arbetet med att skapa kvalitetssäkrade digitaliserade detaljplaner.

Vilket blev resultatet?

I dag har vi digitaliserat mer än hälften av kommunens detaljplaner. Det ger redan stora nyttor eftersom plangränser automatiskt hamnar i kartor i stället för att de som tidigare behövde ritas in. Genom att klicka på en fastighet får man direkt upp vilka planbestämmelser som gäller. I framtiden hoppas vi kunna utveckla en bygglovstjänst som privatpersoner och byggherrar kan använda sig av för att direkt se om ett planerat bygge är planenligt eller inte.

Vilka värden har ni skapat?

Kart- och GIS-avdelningen har sparat mycket tid på att inte behöva rita in plangränser för varje karta. Den tiden kan i stället användas för att mäta in fastighetsgränser - ett arbete som är viktigt för att vi ska kunna digitalisera resten av detaljplanerna. Bygglovshandläggare kan med ett knapptryck få information om vad som gäller på en fastighet utan att behöva öppna flera filer. Det ger också ökad service till medborgare när informationen tillgängliggörs.

När vi digitaliserar Värmdös detaljplaner ökar vi tillgängligheten, höjer kvalitén och rättssäkerheten i ett enda slag. Vi förenklar dessutom bygglovsprocessen och sparar upp emot 300 timmar varje år. Det är smart!

Länk till Lantmäteriets och Boverkets vision för en digital och obruten samhällsbyggnadsprocess:

Målbilden för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen - Boverket Länk till annan webbplats.


Tillbaka till "Vi är Smartare Värmdö!"