Lisa Gustafsson

Undersköterska på Djuröhemmet, Vård- och omsorgskontoret
Initiativet Minskning av fallolyckor med hjälp av AI-teknik

Smart AI-teknik halverar antalet fallolyckor

Vilken var er utmaning?

Vi i personalen på äldreboendet Djuröhemmet behövde hitta en lösning på att förebygga fall och skador för våra boende. Dessutom behövde vi effektivt kunna prioritera vilken tillsyn som är mest bråttom, och se när den inte behövs för att öka integriteten och självständigheten för de boende.

Hur kom ni fram till en lösning och hur ser den ut?

Med nyfikenhet på smart teknik och förhoppningar om att den skulle underlätta för oss i personalen och samtidigt öka våra boendes livskvalitet och trygghet, installerades trygghetssensorer på äldreboendet. Sensorerna använder AI-teknik och larmar oss i personalen vid avvikelser i den boendes rörelsemönster.

Vilket blev resultatet?

AI-tekniken underlättar arbetet för oss och ger ökad säkerhet. De äldre känner sig tryggare, eftersom de nu vet att vi i personalen har ännu större koll.

Vilka värden har ni skapat?

Genom att använda smart AI-teknik har vi kunnat halvera antalet fallolyckor bland våra äldre på Djuröhemmet. Systemet har ökat de boendes trygghet, livskvalitet och integritet samtidigt som arbetsmiljön blivit bättre då stressen har minskat för oss medarbetare.

Tillbaka till "Vi är Smartare Värmdö!"