Nedim Nasic Kjellgren

GIS-ingenjör Kart- och GIS-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Initiativet med drönare

Drastisk minskad miljöpåverkan med smarta drönare

Vilken var er utmaning?

Målet var att med hjälp av en drönare tids- och kostnadseffektivisera vissa arbetsuppgifter inom avdelningen samt att skapa nya geodataprodukter som bättre stöd för beslutsfattare.

Hur kom ni fram till en lösning och hur ser den ut?

Jag började med att samla information om drönare och regelverket kring dem. Därefter hade jag en dialog med olika avdelningar inom Samhällsbyggnadskontoret för att se om och hur de kan ha nytta av en drönare i sin verksamhet. Vi var också i kontakt med Norrköpings kommun, som har lång erfarenhet av drönarverksamhet, för att bekräfta våra tankar och ta del av deras erfarenheter.

Lösningen blev en mindre drönare, med vilken vi kan skapa nya och befintliga geodataprodukter med en hög kvalité. I framtiden har vi planer på att även köpa en större drönare.

Vilket blev resultatet?

Förutom besparing i tid, pengar och minskad miljöpåverkan ger drönaren en bättre datakvalité. Dessutom effektiviserar den olika arbetssätt när vi behöver samla in data. Vi slipper till exempel anlita och vänta på konsulter för varje uppdrag. I framtiden kommer vi att använda drönaren för många olika uppdrag men nu i början fokuserar vi på flygfotografering.

Vilka värden har ni skapat?

Drönare gör arbetet snabbare, billigare och bättre för alla. Förutom att vi sparar omätbart mycket tid och många skattekronor, minst 75 000 kronor per år, minskar vi vår miljöpåverkan drastiskt. Det är smart - på väldigt många sätt!

Tillbaka till "Vi är Smartare Värmdö!"