Sök

Din sökning sopor gav 23 träffar

 1. Fil/dokument Hämtveckor hushållsavfall i skärgården

  hämtning sker veckorna 18, 20, 22, 24 - 36, 38, 40 och 42. Vintertid kan du lämna dina sopor i sopskjulet vid Hagede. Några öar i området besöks av grovavfallsfärjan. Gällnö och omkringliggande öar...

 2. Fil/dokument Avfallshämtning

  Har man hämtning udda veckor hämtas hushållsavfallet från och med vecka 19 och udda veckor framöver. Blev dina sopor inte hämtade? Om ditt kärl inte blivit hämtat trots korrekt placering, kan du anmäla utebliven...

 3. Fil/dokument Dispens från avfallshämtning

  Sök Dispens från avfallshämtning Ansökan Det är bygg- och miljöavdelningen som prövar din ansökan. Du som har e-legitimation kan du ansöka via e-tjänst. För bygg- och miljöavdelningens prövning av ansökan tas en avgift ut enligt gällande taxa....

 4. Fil/dokument Insamlingssystem

  Sök Insamlingssystem Våra sopkärl Det vanligaste är hämtning i kärl. Det förekommer både vid villor och flerbostadshus. Kärlen kan rymma 190, 240, 370 eller 660 liter för restavfall och 140 liter för matavfall. Kärl för matavfall är bruna medan kärl...

 5. Fil/dokument Vanliga frågor om avfallshämtning

  Sök Vanliga frågor om avfallshämtning Mitt kärl har inte blivit tömt - vad beror det på? Ifall ditt kärl inte blivit tömt kan det ha flera olika anledningar. Är kärlet korrekt utställt? Börja med att kontrollera att ditt kärl står utställt korrekt...

 6. Fil/dokument Vi renar Farstaviken och Östersjön och du kan hjälpa till!

  gärna #HållSverigeRent Du kan bidra under årets alla dagar Se till att du alltid tar med dig dina sopor hem. Eller släng det i närmaste soptunna. Tillsammans kan vi plocka upp det skräp vi ser längs...

 7. Fil/dokument Hämtning vintertid

  är det svårt för våra entreprenörer att hämta sopor och tömma slam när vinterväglag råder. Här är några anledningar till att problem kan uppstå: Sopbilen är tung En sopbil väger väldigt mycket och börjar...

 8. Fil/dokument Misstanke om föroreningar

  vilket ofta medför höga halter miljöfarliga ämnen. Främmande föremål - olika främmande föremål och material med onaturliga färger kan visa att marken fyllts ut med sopor eller annat avfall. Föroreningarna...

 9. Fil/dokument Krav på livsmedelsverksamhet

  hållas åtskilda för att undvika förorening. Tänk också på om det kan finnas ämnen som kan ge allergi. Städutrustningen behöver också ett separat utrymme för att undvika förorening. Självklart behöver sopor...

 10. Fil/dokument Avfallshämtning fastland

  veckor fredagar Överby Kvarnväg Jämna veckor fredagar Överby Solväg Jämna veckor fredagar Överbyvägen Jämna veckor fredagar Blev dina sopor inte hämtade? Om ditt kärl inte blivit hämtat trots korrekt...