Talande webbLyssna

Busstrafik

Vägarbetare går bredvid trafikerad väg, blåbuss 474 syns till höger

Busstrafiken i Värmdö har på de flesta ställen bra turtäthet under högtrafik för att underlätta arbetspendling. Storstockholms Lokaltrafik (SL) ansvarar för biljettsortimentet och all busstrafik.

Senast publicerad: 2015-02-10

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se 



Mer kontaktinformation

Mer information