Talande webbLyssna

Lokal trafikplanering

Bilar kör på väg

Den lokala trafikplaneringen sker tillsammans med SL, Trafikverket och vägsamfälligheter.

För den lokala trafikplaneringen ansvarar samhällsbyggnadskontoret i samarbete med andra aktörer. Där har man i uppdrag att planera, bygga och förvalta Värmdö kommun med ekonomi och miljö i balans. Därför läggs stor vikt vid kollektivtrafik och cykelleder i den framtida trafikplaneringen.

Kommunen och Trafikverket ser till att trafiklederna underhålls och byggs ut efter behov, och SL planerar turtätheten så att pendling till Stockholm underlättas.

Som kommuninvånare är du alltid välkommen med dina synpunkter antingen till kommunen eller till SL.

Senast publicerad: 2013-09-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation