Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-03-12 

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-12

Paragrafer

BMHN30-55

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-15

Datum då anslaget tas ned

2019-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar