Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-05 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-05

Paragrafer

BMHN 144-145

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-05

Datum då anslaget tas ned

2019-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar