Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-02-04

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-04

Paragrafer

BMHN7-19

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-12

Datum då anslaget tas ned

2020-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar