Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-03-03

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-03

Paragrafer

BMHN 22-34

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-10

Datum då anslaget tas ned

2020-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar