Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-09-01

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-01

Paragrafer

BMHN 98-109

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-09

Datum då anslaget tas ned

2020-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar