Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-09-29 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-29

Paragrafer

BMHN 110

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-30

Datum då anslaget tas ned

2020-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar