Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-11-10

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-10

Paragrafer

BMHN 128-145

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-17

Datum då anslaget tas ned

2020-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar