Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-06-03 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-03

Paragrafer

BMHN 54-55

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-03

Datum då anslaget tas ned

2021-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo.

Sekreterare

Kajsa Blomqvist, kajsa.blomqvist@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar