Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-11-16

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-16

Paragrafer

BMHN 97-109

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-23

Datum då anslaget tas ned

2021-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo.

Sekreterare

Kajsa Blomqvist, kajsa.blomqvist@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar