Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-09-13

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-13

Paragrafer

§118-137

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-23

Datum då anslaget tas ned

2022-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar