Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-09-13 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-13

Paragrafer

§117

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-13

Datum då anslaget tas ned

2022-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Kristoffer Axén kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar