Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-11-15

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-15

Paragrafer

BMHN 148 - 164

Datum då anslaget sätts upp

2022-x11-24

Datum då anslaget tas ned

2022-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Kristoffer Axen, kristoffer.axen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar