Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-03-14 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-14

Paragrafer

BMHN 20

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-14

Datum då anslaget tas ned

2023-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar