Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-09-05 (OJ)

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-05

Paragrafer

BMHN 78-81

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-05

Datum då anslaget tas ned

2023-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Alexander Ivarsson alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar