Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2024-01-30

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-01-30

Paragrafer

BMHN 4 - 17

Datum då anslaget sätts upp

2024-02-07

Datum då anslaget tas ned

2024-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarssson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar