Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Förskolenämnden 2023-01-10

Nämnd/styrelse/bolag

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-10

Paragrafer

§ 1 - 6

Datum då anslaget sätts upp

2023-01-18

Datum då anslaget tas ned

2023-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Dany Yasso, dany.yasso@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar