Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Förskolenämnden 2023-05-11

Nämnd/styrelse/bolag

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-11

Paragrafer

§ 29-30, 33-35

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-17

Datum då anslaget tas ned

2023-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Dany Yasso, dany.yasso@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar