Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Förskolenämnden 2023-09-14 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-14

Paragrafer

§45-46

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-14

Datum då anslaget tas ned

2023-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Roila Jonsson, roila.jonsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar