Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Fullmäktigeprotokoll Käppalaförbundet

Nämnd/styrelse/bolag

Käppalaförbundet

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Paragrafer

§14-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-17

Datum då anslaget tas ned

2020-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö.

Sekreterare

Marie Bogheim, marie.boheim@kappala.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSe protokoll