Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Grundskolenämnden 2023-01-10

Nämnd/styrelse/bolag

Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-10

Paragrafer

§1-6

Datum då anslaget sätts upp

2023-01-17

Datum då anslaget tas ned

2023-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar