Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Grundskolenämnden 2024-03-20

Nämnd/styrelse/bolag

Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-20

Paragrafer

§12-21

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-28

Datum då anslaget tas ned

2024-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Skogsbo

Sekreterare

Anja Pedersen anja.pedersen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar