Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Grundskolenämnden 2024-06-05

Nämnd/styrelse/bolag

Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

2024-06-05

Paragrafer

§40

Datum då anslaget sätts upp

2024-06-05

Datum då anslaget tas ned

2024-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar