Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2023-01-10

Nämnd/styrelse/bolag

Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-10

Paragrafer

§ 1 - 5

Datum då anslaget sätts upp

2023-01-17

Datum då anslaget tas ned

2023-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Dany Yasso, dany.yasso@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar