Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2023-08-31

Nämnd/styrelse/bolag

Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-08-31

Paragrafer

§ 44-47, § 49-54

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-07

Datum då anslaget tas ned

2023-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Ines Baum Husberg ines.husberg@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar