Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Käppalaförbundet 2021-11-02

Nämnd/styrelse/bolag

Käppalaförbundet

Sammanträdesdatum

2021-11-02

Paragrafer

§ 15-27

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-12

Datum då anslaget tas ned

2021-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö.

Sekreterare

Marie Bogheim, marie.bogheim@kappala.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar