Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Käppalaförbundet 2022-10-11

Nämnd/styrelse/bolag

Käppalaförbundet

Sammanträdesdatum

2022-10-11

Paragrafer

§35-49

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-14

Datum då anslaget tas ned

2022-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Sekreterare

Marie Bogheim, marie.bogheim@kappala.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar