Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Käppalaförbundet 2022-11-08

Nämnd/styrelse/bolag

Käppalaförbundet, Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-11-08

Paragrafer

§12-23

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-16

Datum då anslaget tas ned

2022-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Sekreterare

Marie Bogheim, Marie.Bogheim@kappala.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar