Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Käppalaförbundet 2023-08-29

Nämnd/styrelse/bolag

Käppalaförbundet, Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

Tisdagen den 29 augusti 2023

Paragrafer

§33–42

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-04

Datum då anslaget tas ned

2023-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Sekreterare

Annika Persson, annika.persson@kappala.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar