Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Käppalaförbundet, förbundsfullmäktige 2024-05-21

Nämnd/styrelse/bolag

Käppalaförbundet

Sammanträdesdatum

2024-05-21

Paragrafer

§1-12

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-27

Datum då anslaget tas ned

2024-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Sekreterare

Annika Persson, annika.persson@kappala.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar