Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Käppalaförbundets fullmäktigesammanträde 2023-11-07

Nämnd/styrelse/bolag

Käppalaförbundet Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-11-07

Paragrafer

§ 12-23

Datum då anslaget sätts upp

2023-11-13

Datum då anslaget tas ned

2023-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Sekreterare

Annika Persson, Annika.Persson@kappala.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar