Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Käppala förbundsstyrelse den 11 juni 2020

Nämnd/styrelse/bolag

Käppala förbundsstyrelse

Sammanträdesdatum

20202-06-11

Paragrafer

§17-31

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-26

Datum då anslaget tas ned

2020-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Käppala

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar