Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2020-03-04

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Paragrafer

§1-29

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-25

Datum då anslaget tas ned

2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Emil Steen emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar