Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2020-11-11

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-11

Paragrafer

§181-212

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-20

Datum då anslaget tas ned

2020-11-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Gabriel Lagerström de Jong.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar